INSTABRANÍ HITRÁDIA

Pozor, pozor! Rozjíždíme INSTABRANÍ Hitrádia! Až do poloviny října budete moci vyhrát na našem Instagramu dárky pro celou rodinu. A to se hodí – Vánoce se totiž blíží.

6.kolo soutěže

Toto kolo soutěže bylo ukončeno 29.9.2022. Vyhrát jste mohli AKU VRTAČKU Eihnell.

5. kolo soutěže

Toto kolo soutěže bylo ukončeno 24.9.2022. Vyhrát jste mohli CHYTRÉ HODINKY Amazfit GTS 2 Desert
Gold.

Výherce náhodně vybereme 25.9.2022 a o výhře a způsobu předání ho budeme informovat skrz Instagram chat.

4. kolo soutěže

Toto kolo soutěže bylo ukončeno 21.9.2022. Vyhrát jste mohli mobilní telefon Xiaomi Redmi 9C.

Výherce náhodně vybereme ve čtvrtek 22.9.2022 a o výhře a způsobu předání ho budeme informovat skrz Instagram chat.

3. kolo soutěže

tiskarna1Toto kolo soutěže bylo ukončeno 19.9.2022. Tentokrát jste mohli vyhrát černobílou laserovou tiskárnu značky Brother! Díky vyšší kapacitě paměti zvládne hravě vytisknout i náročnější dokumenty. 

Výherce jsme náhodně vybrali ve čtvrtek 15.9.2022 a o výhře a způsobu předání jsme ho informovali skrz Instagram chat.

2. kolo soutěže

whatsapp_image_2022_09_11_at_18_29_42_1

Toto kolo soutěže je ukončeno. Soutěžit jste mohli o sadu 5 ks nožů značky Fiskars s úložným blokem. To se to bude vařit! 

Výherce jsme náhodně vybrali ve čtvrtek 15.9.2022 a o výhře a způsobu předání jsme ho informovali skrz Instagram chat.

1. kolo soutěže

whatsapp_image_2022_09_09_at_12_29_32_1

Toto kolo soutěže bylo ukončeno 11.9.2022 v 10:00 - LEGO® Harry Potter™. Výherce jsme náhodně vybrali v pondělí 12.9.2022 a o výhře a způsobu předání jsme ho informovali skrz Instagram chat.

Partnerem dílčích kol soutěže je soutěž krásy@miss_ceskerepubliky, kde nyní můžete soutěžit o další zajímavé ceny. Hry do soutěže věnoval e-shop@mironetcz, čtyřnásobný vítěz kvality v anketě Shop roku.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Soutěž o vybrané výhry od Mironetu s názvem INSTABRANÍ HITRÁDIA“

Na sociálních sítích rozhlasové stanici regionálních a lokálních stanice Hitrádio (tedy na oficiálních účtech rádií Hitrádia Faktor, Hitrádia FM Plus, Hitrádia North Music, Hitrádia Contact, Hitrádia Vysočina, Hitrádia Černá hora, Hitrádia City 93,7 FM, Hitrádia City Brno, Hitrádia Zlín a Hitrádia Orion).

bude v termínu od 9. 9. 2022 do 11. 10. 2022 realizováno celkem 8 soutěží o vybrané výhry Pořadatele soutěže, kterým je Mironet.cz a.s., IČO 28189647, adresa sídla: Nad Kajetánkou 1478/26, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha.

O co hrajeme na sociálních sítích Hitrádií:

LEGO® Harry Potter™ 75948 Hodinová věž v Bradavicích / 922 kostek / 9+ let

Fiskars 978791 Sada nožů Edge 5ks + blok na nože

Brother HL-1110E / čb laser / 20 str./min / 2400 x 600 dpi / A4 / USB / bílá

"Xiaomi Redmi 9C 2+32GB EU šedá / 6.53"" / O-C 2.3GHz / 2GB RAM / 32GB / 13+2MP + 5MP / Dual-SIM / Android 10"

"Amazfit GTS 2 Desert Gold / Chytré hodinky / 1.65"" / AMOLED / snímač tepu / BT / GPS / Android a iOS"

Einhell TC-CD 18-2 Li / Aku vrtačka dvourychlostní / 18V / 38 Nm / 1x 1.5Ah

DeLonghi Nespresso Essenza Mini EN85. L / Kávovar na kapsle / Nespresso / 1150 W / 0.6 L / 19 bar / zelená

PlayStation 5 CFI-1116A

Systém hry:

Výhru získá náhodně vybraný komentář pod příspěvkem na sociální síti Instagram vybraného regionálního účtu Hitrádia (tedy jednoho z oficiálních účtů Hitrádia Faktor, Hitrádia FM Plus, Hitrádia North Music, Hitrádia Contact, Hitrádia Vysočina, Hitrádia Černá hora, Hitrádia City 93,7 FM, Hitrádia City Brno, Hitrádia Zlín a Hitrádia Orion). Výběr tohoto oficiálního Instagram účtu je plně v kompetenci Organizátora soutěže.

Obsah náhodně vybraného komentáře je dán textací soutěžního social příspěvku a splněním úkolu dílčího kola social soutěže.

Výherce bude náhodně vybrán nejpozději druhý den po skončení soutěže. O své výhře bude informován přes chat / massenger sociální sítě Instagram a to Organizátorem akce, kterým je síť lokálních a regionálních rádií Hitrádio.

Pořadatel a organizátor:

Pořadatelem hry je společnost Mironet.cz a.s., IČO 28189647, DIČ CZ28189647, adresa sídla: Nad Kajetánkou 1478/26, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha, zapsaná u Městského soudu v Praze spisová značka B 12695/MSPH, která je také přislibujícím a poskytovatelem odměn (výher).

Organizačním zajištěním hry pověřil pořadatel v rozsahu její prezentace v rozhlasovém vysílání a na sociálních sítích až do fáze náhodného výběru výherců společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČ: 276 04 942, DIČ: CZ27604942, zastoupená Davidem Krzokem, členem představenstva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce číslo 11148.

Organizátor prohlašuje, že na základě platných smluv, uzavřených s provozovatelem Rozhlasových Stanic Hitrádio je zcela oprávněn tuto soutěž organizovat a je majitelem oficiálních sociálních účtů (Facebook / Intagram) rádií: Hitrádio Faktor, Hitrádio FM Plus, Hitrádio North Music, Hitrádio Contact, Hitrádio Vysočina, Hitrádio Černá hora, Hitrádio City 93,7 FM, Hitrádio City Brno, Hitrádio Zlín a Hitrádia Orion.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 18let. Z

účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem

nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. Z účasti ve hře jsou dále

vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 420dnů jakoukoliv výhru v rámci hry pořádané

nebo organizované ve vysílání stanice Hitrádií.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně

využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich

projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez

omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání

výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru je nutné osobně

převzít v sídle organizátora. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce

výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po

jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na

internetových stránkách www.hitradio.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře

projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního

uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv před

provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny

(výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib

učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat

příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit

toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

GDPR:

Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje účastníků dle těchto pravidel hry, a to za

účelem plnění smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem hry, který vznikne účastí účastníka

ve hře. V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním

základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu

nezbytném pro realizaci hry, nejdéle po dobu 10let od posledního dne doby hry. Osobní údaje

výherce/ů bude pořadatel také zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci

pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her formou pořízení podobizen a jiných

osobních projevů účastníků, zvukových, obrazových a/nebo zvukově – obrazových záznamů

výherce/ů a jejich zveřejnění v reklamních materiálech pořadatele, a to nejdéle po dobu 10let od

posledního dne doby hry. Osobní údaje účastníků hry bude pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím

v souladu s požadavky GDPR pověří třetí osobu – organizátora hry. Při splnění podmínek a

předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům hry, jakožto subjektům údajů v souladu se

zpracováním jejich osobních údajů následující práva: (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké

jeho osobní údaje pořadatel zpracovává; (ii) právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních

údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; (iv) právo na omezení zpracování

osobních údajů; (v) právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci hry jsou oprávněni se obrátit

se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Výše

uvedená práva mohou účastníci hry uplatnit u pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích,

příp. na e–mailové adrese: marketing@mironet.cz, nebo se mohou obrátit na osobu u pořadatele

pověřenou činností na úseku ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím e–mailové adresy:

marketing@mironet.cz.